'H:i', 'date-format' => 'd.m.Y' ); /* unset default if setting already set */ foreach ( $default_settings as $key => $value ) if ( op_get_setting( $key ) ) unset( $default_settings[ $key ] ); /* apply remaining settings */ $wp_opening_hours = new OpeningHours; $wp_opening_hours->applySettings( $default_settings ); } register_activation_hook( __FILE__, 'op_activate' ); ?> Vergoeding voor optometrie – YOULAL OOGZORG & OPTIEK
Bij sommige zorgverzekeringen is de optometrist opgenomen in het (basis)pakket. De OVN streeft ernaar dat dit de standaard wordt. Voor meer informatie en advies kunt u terecht bij onze eigen optometrist of bij uw zorgverzekeraar.

Geef een reactie