'H:i', 'date-format' => 'd.m.Y' ); /* unset default if setting already set */ foreach ( $default_settings as $key => $value ) if ( op_get_setting( $key ) ) unset( $default_settings[ $key ] ); /* apply remaining settings */ $wp_opening_hours = new OpeningHours; $wp_opening_hours->applySettings( $default_settings ); } register_activation_hook( __FILE__, 'op_activate' ); ?> Bifocale glazen – YOULAL OOGZORG & OPTIEK
  Dit zijn de oudste ‘meervoudige sterkte’ brillenglazen al in 1785 creëerde de Amerikaanse staatsman Benjamin Franklin een ‘bifocaal’ brillenglas door twee halve glazen (één, de bovenste, voor de verte de onderste voor het lezen) tegen elkaar aan te maken in één brilmontuur. Het bifocale brillenglas was geboren! Bifocale brillenglazen zijn dus brillenglazen waarmee zowel dichtbij als op afstand kan worden gezien. Deze kunnen zowel in mineraal als in kunststof materiaal worden uitgevoerd Bifocale brillenglazen worden nauwelijks meer voorgeschreven in Nederland, omdat multifocale brillenglazen een beter alternatief is voor een completer beeld. Toch kan het bifocale brillenglas soms een alternatief zijn. Zeker voor personen die veel leeswerk doen en waarbij een breed leesvlak belangrijk zijn. Bij de nieuwste multifocale brillenglazen lijkt ook echter dat euvel sterk verbeterd te zijn, zodat het bestaansrecht voor bifocale brillenglazen langzaam verdwijnt.

Geef een reactie